Köp- och användarvillkor

 1. Inledning

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Golf för vuxna AB. Genom att bli kund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

 1. Om tjänsten

Golf för vuxna AB är en digital handelsplats där du kan köpa böcker, instruktionsmaterial och golfkurser online. Genom att registrera dig som kund hos Golf för vuxna AB får du möjligheten att genomföra köp av produkter/tjänster som finns till försäljning på hemsidan www.golfforvuxna.se

 1. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

Du kan alltid hitta de gällande köp- och leveransvillkoren på denna sida. Golf för vuxna AB har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i Golf för vuxna AB tjänst och produktutbud, utan att i förväg få ditt godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på Golf för vuxna AB webbplats. Genom att fortsätta använda Golf för vuxna AB tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

 1. Betalning 

Du kan välja att betala via Klarna men det går även bra att betala med betalkort eller Swisch. Vi accepterar Mastercard och Visa.

 1. Leverans av digitala produkter med betalning Online

Digitala produkter som e-böcker och onlinekurser levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du tillgång till de nyinköpta digitala Online produkterna/tjänsterna. Länken sparas och är alltid tillgänglig under menyn ’Mina kurser’ på www.golfforvuxna.se under ett år. Du erhåller även ett kvitto för din betalning som skickas till den mailadress som du har knutit till ditt konto. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

 1. Leverans av digitala produkter med betalning via faktura

Digitala produkter som e-böcker och onlinekurser levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du tillgång till de nyinköpta digitala Online produkterna/tjänsterna. Länken sparas och är alltid tillgänglig under menyn ’Mina kurser’ på www.golfforvuxna.se under ett år. Betalar du via faktura, skickas den till den adress som du har knutit till ditt konto. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

 1. Leverans av tryckta produkter med betalning Online

Efter genomfört köp av tryckta böcker levereras de med post till angiven adress. Du erhåller ett kvitto som skickas till din epost-adress som du har knutit till ditt konto. Leveranskostnader är inte inkluderade i det angivna priset.

 1. Leverans av tryckta produkter med betalning via faktura

Tryckta böcker levereras med post till angiven adress efter du fullföljt köpinstruktioner för fakturaköp. Leveranskostnader för tryckta produkter ärinte  inkluderade i det angivna priset.

 1. Ångerrätt

Det är 14 dagars ångerrätt på samtliga produkter och tjänster som säljs på Golf för vuxna AB hemsida, om du som kund informerat Golf för vuxna AB via e-post: info@golfforvuxna.se inom angiven tid. Vid köp av tryckt bok skall den returneras i oskadat skick och Golf för vuxna AB återbetalar hela inköpsbeloppet. Du som köpare betalar för returkostnaderna.

 1. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de böcker och tjänster du köper hos Golf för vuxna AB ägs av Golf för vuxna AB och är skyddade.

När du köper en bok eller onlinekurs hos Golf för vuxna AB, köper du rätten att använda produkten för icke-kommersiellt/privat bruk och du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av produkt/tjänst. All kopiering förutom för ditt privata bruk och andra typer av rättighetsstridig spridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Golf för vuxna innehas av Golf för vuxna AB.

 1. Systemkrav

Användning av e-böcker, Onlinekurser med mera förutsätter att användaren har tillgång till utrustning en dator/mobil med internetaccess. Användning av produkterna kan kräva att du emellanåt genomför uppdateringar eller uppgraderingar. Du medger och är införstådd med att sådana systemkrav för användning av tjänsten som emellanåt kan komma att ändras, är ditt eget ansvar.

 1. Användning av tjänsten med mera

För att genomföra ett köp hos Golf för vuxna AB måste du registrera dig och skapa en användarprofil. Som registrerad användare av en Onlinekurs erhåller du ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet är kopplat till din e-postadress och kan inte ändras, lösenordet som skickats via e-post kan du byta ut.

 1. Personuppgifter

Golf för vuxna AB lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla och administrera kundernas användning av Golf för vuxna AB tjänster. Golf för vuxna AB behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Genom att registrera dig hos Golf för vuxna AB samtycker du till att Golf för vuxna AB behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Golf för vuxna AB tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att Golf för vuxna AB kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Golf för vuxna AB och/eller Golf för vuxna AB produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att Golf för vuxna AB lämnar ut dina personuppgifter till Golf för vuxna AB ägare, bolag som ingår i samma koncern som Golf för vuxna AB eller bolag som ägs av Golf för vuxna AB ägare i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera din användning av Golf för vuxna AB tjänster. Golf för vuxna AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

Om du registrerar dig som kund hos Golf för vuxna AB genom att logga in med Facebook, kommer du automatiskt att motta våra nyhetsbrev. Du kan när som helst ändra detta och avanmäla dig från våra nyhetsbrev.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Golf för vuxna AB kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av Golf för vuxna AB) eller om du inte längre vill erhålla information/reklam om Golf för vuxna AB är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

 1. Cookies, IP-adresser och loggstatistik

golfforvuxna.se använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten fil som lagras i din dator och som innehåller en identifikation av datorn. Filen innehåller inte uppgifter om dig. Cookies används för att skapa en så god användarupplevelse av Golf för vuxna som möjligt, till exempel för att Golf för vuxna AB kan komma ihåg ditt användarnamn. Du kan alltid radera cookies från din dator.

I anslutning till varje besök hos golfforvuxna.se registreras den använda IP-adressen. Din IP-adress är adressen på den dator som du använder för att besöka golfforvuxna.se. IP-adressen registreras för att säkra att Golf för vuxna AB alltid kan leta rätt på den använda datorn, för det fall att missbruk eller olagligheter skett i samband med besöket på golfforvuxna.se.

För att öka användarupplevelsen använder Golf för vuxna AB loggstatistik till att exempelvis identifiera vilka böcker/kurser som säljer bäst.

 1. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Golf för vuxna AB tjänster kan länkar till samarbetspartners webbplatser tillhandahållas. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Golf för vuxna AB och Golf för vuxna AB ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

 1. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Golf för vuxna AB ansvar.

Golf för vuxna AB lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster, som tillhandahålls av eller genom Golf för vuxna AB på Golf för vuxna AB webbplats. Golf för vuxna AB lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Golf för vuxna AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Golf för vuxna AB eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Golf för vuxna AB för brottsliga gärningar som begås med användning av Golf för vuxna AB tjänster, till exempel hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Golf för vuxna AB svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Golf för vuxna AB tjänster.

Golf för vuxna AB ansvarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Golf för vuxna AB tjänster och/eller dess material eller information.

 1. Lagval och behörig domstol

På dessa villkor ska svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Golf för vuxna AB eller de tjänster som erbjuds via Golf för vuxna AB skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Göteborgs tingsrätt skall vara första instans.

 1. Kontakt

Vill du ta kontakt med Golf för vuxna AB kan du göra det via mejl på adress info@golfforvuxna.se

Vill du skicka brev till oss går det bra på:

Golf för vuxna AB

Södra Sjöritz 2

455 93 Munkedal

Organisationsnummer: 556958-1647